3 mei… nieuwe natuur!

Op de percelen weiland naast de camping is begonnen met de aanleg van een waterrijk natuurgebied. Aansluitend en passend bij de waterpartijen op de camping. Dit project “IJsvogel” wordt ingericht voor de doelsoorten ijsvogel, roerdomp en blauwborst. Alledrie vogels die nu al regelmatig op Polderflora te zien of te horen zijn. Woensdag 3 mei was de officiële opening met een groot aantal genodigden van de gemeente Alphen a/d Rijn, provincie Zuid-Holland, Avifauna en Landschapsfonds Alphen a/d Rijn, de samenwerkende partijen die dit plan hebben ontwikkeld en laten uitvoeren. Samen met onze kinderen zijn drie wilde kersenbomen geplant op het stuk nieuwe natuur! Wij zijn er blij mee en trots op dat hiermee onze eigen waterpartijen deel worden van een groter blok natuur waar hopelijk veel bijzondere vogelsoorten hun broed en leefgebied vinden!